Výběr z referencí - projekty pro bytové domy

Název stavby / datum realizace

 • Revitalizace bytového domu na ul. Patočkova 1632, Praha 6 / 2012

Stávající stav

 • Nezateplená fasáda domu
 • Nezateplený střešní plášť
 • Tepelné ztráty u otvorových výplní
 • Chybějící izolace (lokálně) na páteřních ležatých rozvodech ÚT + TV
 • Nezavedené poměrové měřiče tepla na otopných tělesech
 • Omezené možnosti kontroly nastavení ekvitermní křivky a časových útlumů
 • Vysoká cena tepla v porovnání s republikovým průměrem CZT
Stávající provozní náklady
 • Teplo/606 GJ:         444.542 Kč/rok
 • Teplá voda/164GJ:   118.965 Kč/rok
 • Celkem/771GJ:       563.507 Kč/rok 

Rozsah provedených úsporných opatření

 • Zateplení obvodového pláště

 • Zateplení terasy

 • Rekonstrukce a zateplení střešního pláště

 • Výměna otvorových výplní

 • Vybudování bivalentního zdroje tepla a teplé vody - instalace tepelného čerpadla (vzduch-voda)

 • Instalace poměrových měřičů s dálkovým odečtem

 • Doteplení páteřních ležatých rozvodů

 • Hydraulické vyregulování otopné soustavy

Ekonomický přínos projektu

 • Dosažená úspora otopné sezóny 2013/14: 297.920 Kč tj. 52%

 • Teplo/228GJ:         163.987 Kč/rok
 • Teplá voda/88GJ:     61.600 Kč/rok
 • Celkem/316GJ:      265.587 Kč/rok 

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů