Úspory energií - stavební část

Zateplení obvodového pláště

 

Rozdělení zateplovacích systémů lze rozdělit podle umístění v konstrukci na:

- vnější zateplení

- vnitřní zateplení

Vnější zateplovací sytémy lze rozdělit podle aplikace na:

- kontaktní zateplovací systémy (tzv. ETICS)

- provětrávané zateplovací systémy

 

Kromě úspory tepelné energie eliminuje negativní vliv teplotních změn v konstrukci pláště budovy a tím prodlouží jeho životnost. Protože omezíme únik tepla z konstrukce pláště, zvýšíme jeho teplotu z vnitřní strany a tím zlepšíme tepelnou pohodu, snížíme tím riziko kondenzace vodních par a riziko výskytu plísní. Je nutno zvolit takový systém zateplení, aby odolával tepelnému namáhání a povětrnostním vlivům, s minimální nasákavostí a také aby byl odolný proti růstu řas a mechů. Podmínkou pro udržení vlhkostních poměrů ve zdivu a zamezení růstu plísní je požadovaná dobrá propustnost vodních par směrem do venkovního prostředí - paropropustnost systému.

 

Výměna výplní otvorů

Nejslabším článkem obvodových plášťů starších budov bývají okna. Tepelná ztráta prostupem okny bývá 5 až 7 krát větší, než je tomu u neprůsvitné části obvodového pláště. V době růstu cen tepelné energie se lidé snaží o její maximální úsporu, a v zimě proto co nejméně větrají. Je třeba si připomenout, že člověk vyprodukuje až 10 litrů vody za den - v podobě vodní páry. Např. u domácností jsou však i další zdroje vlhkosti - domácí zvířata, rostliny, proces vaření a spalování plynu, praní, sušení prádla, žehlení atd. Pokud se vyprodukované vodní páry neodvedou, dochází k jejich kondenzaci na chladnějších stěnách a k postupnému výskytu plísní. Proto je třeba vybírat okna minimálně s mikroventilací.

 

Zateplení střešního pláště

Střešním pláštěm uniká velké množství tepelné energie. Zamezení úniku tepla nezateplenou střechou, ve většině případů s krytinou daleko za hranicí životnosti, docílíme zateplením s kvalitně navrženou skladbou, která vyžaduje minimální údržbu. Proto je velmi důležitý návrh skladby střešního systému, hydroizolace a tepelné izolace včetně dořešení detailů (např. vývodů na střechu) a odvětrání skladby střešního pláště.

 

Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem)

V případě potřeby je možno zateplit strop na rozhraní nevytápěného sklepa a vytápěného podlaží nebo podlahu nevytápěné půdy nad posledním podlažím. K zateplení se nejčastěji používá expandovaný polystyrén EPS nebo minerální vata v tl. 100 – 400 mm.

 

Zateplení podlahy na terénu

Pokud budova není podsklepena, je vhodné zateplit podlahu na terénu nejnižšího podlaží. Tuto konstrukci je vhodné zateplovat pokud se provádí komplexní regenerace objektu, jelikož je nutné provést nové nášlapné vrstvy v 1NP ve styku podlahy se zeminou.

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů