Úspory energií - technologická část

Tepelná Čerpadla vzduch/voda

Největší účinnosti (nejvyššího topného faktoru) dosahují při venkovních teplotách nad bodem mrazu. Proto je nejvýhodnější je používat v kombinaci s jiným špičkovým zdrojem tepla, kterým může být elektrokotel, plynový kotel nebo systémy centrálního zásobování teplem (CZT). Mluvíme pak o tzv. bivalenci a bodem bivalence se rozumí teplota, při které se začíná pro výrobu tepla používat další zdroj.

 

Tepelná Čerpadla země/voda (příp. voda/voda)

Jsou investičně náročnější než TČ vzduch/voda a vyžadují umístění primárního výměníku pro jímání tepla na pozemku investora, ale celoročně dosahují lepšího topného faktoru a tím nízkých provozních nákladů. Zdrojem tepla jsou buď vrty nebo plošný kolektor, případně studna nebo jiný vodní zdroj. Provoz TČ země/voda je bezhlučný. Při správném nadimenzování všech komponentů – topného výkonu, velikosti primárního výměníku pro jímání tepla atd. – prakticky nepotřebují bivalentní zdroj.

 

Předávací stanice

V mnoha případech se vyplatí investovat do vlastní předávací stanice s kvalitní regulací, provozovat ji buď ve vlastní režii nebo odbornou nezávislou firmou a dodavateli tepla platit pouze za dodané teplo. Investice se často velmi rychle vrátí nižší cenou tepla a způsobem jejího provozování.

 

Plynové kotelny

Po zateplení objektu je možné výrazně snížit teplotu topné vody. Pak se projeví výhody kondenzačních kotlů, které se vyznačují vysokou účinnosti a kvalitní regulací. Investice do kotelny, osazené moderními kotlovými kaskádami s kvalitním autonomním a nadřazeným řídicím systémem včetně bezpečnostních prvků, zajistí výrobu tepla s vysokým uživatelským komfortem a s přijatelnými provozními náklady.

 

Obnovitelné zdroje energie

V dnešní době je již velmi dobře zvládnuto spalování obnovitelných zdrojů energie, jako jsou dřevní štěpka a dřevní peletky. Moderní kotle na tato paliva mají vysokou provozní účinnost, jsou snadno regulovatelné v požadovaném rozsahu, mají jednoduchou obsluhu i příznivé ekologické parametry. Zásobení palivem lze zcela zautomatizovat, podíl lidské práce se tak minimalizuje. Provozní náklady jsou velmi příznivé.

 

Solární systémy

V našich podmínkách lze ekektivně využívat solární energii především pro ohřev teplé vody, ale i např. pro ohřev bazénové vody v letním období (venkovní i vnitřní bazény) a k přitápění  v přechodném období. Solární systémy jsou velmi vhodnou kombinací k obnovitelným zdrojům tepla (kotle na dřevní peletky, dřevní štěpku atd.).

 

Odpadní teplo

U běžných budov je typickým zdrojem odpadního tepla odváděný větrací vzduch. Instalací větracích systémů se zpětným využitím tepla z odváděného vzduchu lze ušetřit významnou část provozních nákladů. Typickým zdrojem odpadního tepla v průmyslových podnicích jsou především různé technologické a výrobní procesy. Typickým je využití spalin z různých ohřívacích průmyslových pecí, využití tepla vznikajícího při výrobě stlačeného vzduchu a při chlazení technologických procesů, např. využití tepla z výroby chladu pro ledovou plochu zimních stadionů apod.

 

Kogenerační jednotky

Kombinací výroby tepla a elektřiny lze při splnění určitých podmínek dosáhnout efektu snížení provozních nákladů. Výhodou je i snížení závislosti na plošných dodavatelích tepla a elektřiny, možnost ostrovní výroby elektrické energie, kde napojení na síť není technicky možné. Kogenerační jednotka menšího výkonu (tzv. mikrokogenerace) může být vhodným doplňkem k dalším zdrojům, jako jsou plynové kotelny, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy.

 

Systémy vytápění

  • Inovace systému řízení - měření a regulace
  • Rekonstrukce předávací stanice - změna způsobu provozování
  • Regulace teploty a množství topné vody - budování regulačních uzlů, instalace termostatických ventilů
  • Změna zdrojů (instalace zdrojů tepla s nižšími provozními náklady, tepelných čerpadel apod.)

 

Měření a rozúčtování energií

  • On-line sběr dat
  • Okamžité přesné informace o spotřebě energií
  • Možnost sledování a hlídání účinnosti opatření pro snížení spotřeby či provozních nákladů
  • Přesně víte, kolik jste spotřebovali a kolik máte zaplatit

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů