Komplexní řešení úspor energií pro obce a města

 

Navrhneme takový rozsah stavebně-energetických opatření, která vedou k nejvyšším možným úsporám s ohledem na výši investice a možným získáním podpory - dotace.

 

Přehled činností a úsporných opatření

 1. Provedení stavebně - energetických průzkumů - posouzení stávajícího stavu objektů
 2. Vypracování studií proveditelnosti - návrh komplexního řešení úspor provozních nákladů v objektech
 3. Vypracování energetických zhodnocení (energetický audit, energetický posudek, PENB, ekologické studie)
 4. Vypracování projektových dokumentací, rozpočtových nákladů (výkaz výměr)
 5. Vypracování znaleckých posudků v oblasti stavebnictví, energetiky staveb a teplárenství
 6. Inženýrská činnost v pozemním stavitelství
 7. Inteligentní energetický management s možností dodávky elektrické energie a plynu. Vývoj Smart meteringu a Smart grid technologie pod značkou ENWOX®
 8. Inovace systémů vytápění  / např. instalace plynových kondenzačních kotelen
 9. Výstavba, rekonstrukce předávacích stanic -změna způsobu provozování
 10. Obnovitelné zdroje energie (OZE) / např. tepelná čerpadla, solární systémy, fotovoltaika, kotle na biomasu
 11. Kogenerační jednotky s max. využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu
 12. Modernizace systémů měření a regulace
 13. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 14. Vzduchotechnika s rekuperací odpadního tepla
 15. Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 16. Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 17. Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 18. Opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy - komplexní revitalizace a rekonstrukce budov
 19. Výstavba a rekonstrukce budov do nízkoenergetického pasivního standardu 

 

 

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů