O nás


Jsme sdružení odborníků na efektivní úspory energií v objektech.
Působíme na českém trhu více než 20 let především v oblastech stavebnictví, energetiky budov, životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie, úspor energií s využitím podpory - dotace, energetického managementu s možnou dodávkou elektrické energie a plynu.

 

Naše práce a služby jsou zejména orientovány pro státní instituce a organizace, kraje, města, obce, podnikatelský sektor a bytový fond v ČR.

 

Dlouhodobě se zabýváme energetickým managementem a výrobou inteligentních systémů pro efektivní využívání elektrické energie - vývoj Smart meteringu a Smart grid technologie pod značkou ENWOX®.

 

Provádíme kompletní činnosti v oblasti podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů včetně národních zdrojů ČR. Připravíme projekt, zpracujeme a podáme žádost o dotaci. Sjednotíme záměr žadatele s prioritami daného dotačního titulu. Máme dlouholeté zkušenosti z administrací projektů na příslušných institucích: MPO, CZECHINVEST, MMR, SFRB, MŽP a SFŽP České republiky.

 

Cílem našeho odborného sdružení je vyhodnotit, připravit a realizovat takové projekty, kde bude reálný potenciál provést opatření s ukazatelem ekonomické prospěšnosti s možností využití podpory - dotace. 

 

Klienti od nás mohou očekávat individuální profesionální přístup s patřičnou pečlivostí.

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů