Inteligentní energetický management

Chcete-li následky zvyšování nákladů na energie minimalizovat, je nezbytné své energie efektivně řídit. Tím nejlepším směrem k vysokému úspornému efektu je cesta Energetického managementu.

 

Dle připravované novelizace energetického zákona postupně dochází ke změnám části plateb z obchodní do distribuční části. Vlivem této novely úspora realizovaná pouhou změnou dodavatele elektrické energie nebude podstatná. Nový rozměr do této problematiky však vnáší poskytování služeb komplexního energetického managementu společně s využíváním inteligentních technologií pro řízení jednotlivých spotřeb.

 

Energetický management je efektivní řízení energetických procesů.

Tím nejlepším směrem k vysokému úspornému efektu je cesta energetického managementu, který se zabývá definováním potřeb a hledáním opatření za účelem snížení spotřeby elektrické energie v daném objektu. Získáte informace o aktuálním stavu spotřeby, nákladech a především ztrátách energie. Tyto údaje následně poslouží jako podklad pro vyhodnocení nedostatků a určení opatření vedoucí k efektivnějšímu využívání energie a k optimalizaci vašich nákladů. Získáte tak absolutní přehled a kontrolu nad spotřebou ve svém objektu.

  

Na energetický management nahlížíme jako na komplexní balík služeb skládající se ze tří základních procesů:

 

PORADENSTVÍ
jeho cílem je vyhodnoti a zákazníkovi srozumitelně sdělit, jaká možná efektivní úsporná opatření a optimalizace energetického hospodářství lze na objektu provést.

 

TECHNOLOGIE
je důležitým nástrojem pro získávání dat o chování objektu, a také umožňuje provádění jednotlivých opatření energetického managementu při řízení spotřeby. Výše uvedené funkce pak zajišťuje centrální komunikační jednotka.

 

DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
propojením informací z naší technologie a energeticky-analytického serveru, jsme jako dodavatelé elektrické energie schopni poskytnout koncovému zákazníkovi mnohem výhodnější cenu, často hluboce pod standardními fixními produkty.

 

 

 

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů