Poskytované činnosti a služby

Cílem našich prací a služeb je poskytovat zájemcům odbornou pomoc při získávání dotací z fondů EU a veřejných zdrojů ČR v celkovém projektovém cyklu.

 

Odbornost

Tým expertů v rámci našeho odborného sdružení firem disponuje bohatými zkušenostmi a znalostmi ve všech oblastech námi nabízených činností a služeb. Veškeré projektové činnosti jsou vedeny autorizovanými osobami a energetickými specialisty.

 

Monitoring

Naši experti pravidelně komunikují s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a společnost zajišťuje jejich pravidelné vzdělávání v dané oblasti. Proto můžeme garantovat znalost nejnovějších legislativních podkladů - nejnovějších informací spojených s agendou implementace fondů EU.

 

Profesionalita

Mezi priority v rámci námi poskytovaných služeb patří identifikace všech možností pro získání prostředků, identifikace všech rizik a ohrožení, maximalizace objemu získaných prostředků, minimalizace zátěže spojených s implementací, kreativita a individuální přístup ke každému klientovi.

 

Základní přehled činností a služeb pro obce - města:

 • Vstupní odborné zhodnocení uvažovaného investičního záměru klienta
 • Vyhodnocení relevantnosti a úspěšnosti projektu s ohledem na reálnost získání podpory - dotace
 • Zpracování žádosti o podporu - dotaci
 • Vypracování energetických zhodnocení (EA, PENB, ekologické studie, posudky) 
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace
 • Vypracování Studie proveditelnosti
 • Posouzení projektu z hlediska vlivů na životní prostředí
 • Inženýrská činnost v pozemním stavitelství
 • Parametrizace (plná žádost) a kompletní administrace žádosti
 • Provedení výběrového řízení podle znění zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, případně dle metodiky konkrétního operačního programu z Evropských strukturálních a investičních fondů
 • Realizace projektu s technickým dozorem
 • Závěrečné vyhodnocení projektu

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů