Odvětrání

Na odvětrání obytných budov se v současné době využívá několik systémů:

  • Přirozená ventilace
  • Ventilační turbíny
  • Elektromechanická ventilace a hybridní ventilátory

V únoru 2011 vstoupila v účinnost novela normy ČSN EN 15665 (12 7021) Větrání budov − Stanovení výkonových

kriterií pro větrací systémy obytných budov (Česká technická norma), která mění původní znění normy z roku 2009.

 

Přirozená ventilace

Ventilace, při které se využívá přirozeného proudění vzduchu (vítr) v šachtě objektu. Vyústek na střeše bývá zpravidla zakončen stříškou, nebo tzv. Cagi hlavicí. Množství odvedeného vzduchu ovlivňuje přirozené proudění vzduchu, rozdíl teplot v budově a venku, což vytváří tzv. komínový efekt. Vlastní účinnost je nízká a odtah objemu vzdušniny nedostatečný. Vše je závislé na venkovních teplotách a větru.

 

Ventilační turbíny

Ventilační turbíny cibulového tvaru se všude ve světě využívají na odvětrání pláště střech, snižování tepelné zátěže v půdním prostoru, odvětrání sklepů, garáží apod. Jejich účinný sací výkon je do 3 metrů a je závislý na síle větru.

Cibulové turbíny na větších objektech (např. bytové domy) jsou nevhodné, protože mají velice malý podtlak a nízkou sací schopnost (neodtáhnou celou ventilační šachtu). Vlivem nedostatečného podtlaku dochází mj. ke zpětnému tahu a k prolínání pachů v místnostech. Dalším negativem pro ventilační turbíny jenedostatečná větrnost v ČR – na 70 procentech území je rychlost větru 2 – 4m/sec, což odpovídá rychlosti větru 7,2 – 14,4 km/hod. Vzhledem k tomu, že turbíny jsou závislé na větru je zde také zřejmý nesoulad mezi požadavky na větrání v jednotlivých místnostech, kdy je potřeba větrat na základě požadavků uživatelů a produkce škodlivin a ne na základě toho, jestli zrovna fouká vítr.

 

Elektromechanická ventilace a hybridní ventilátory

Ventilace pomocí elektrických střešních ventilátorů a hybridních ventilátorů je v současné době jediná, která zaručí tzv. garantovaný odtah vzduchu. V současnosti se využívají pro odvětrání obytných budov tzv.hybridní ventilátory – zpravidla vybavené motory s nízkou spotřebou, nebo tzv. EC motory, které pracují s třetinovou spotřebou energie vůči klasickým motorům. Pokud je ventilátor vybaven motorem s nízkou spotřebou (cca 27 – 110 Wma, otáčkami cca 1400 ot./min.) je součástí zařízení tzv. tlumič hluku, který zajišťuje velice nízkou úroveň hladiny hluku v potrubním systému. Tento systém stejně jako přirozená ventilace a ventilační turbíny nezajišťují rekuperaci tepla, tj. úspory energie z větraného vzduchu.

 

 

 

 

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů