Větrání

Kvalitní větrání je důležitou součástí zdravého bydlení. Řešíme zejména, jak přivést do objektu dostatek čerstvého vzduchu. Pro větrání používáme centrální nebo decentrální větrání s rekuperací odpadního vzduchu.

 

Systém centrálního větrání

Systém zajišťuje rovnotlaké, řízené větrání s rekuperací tepla prostřednictvím centrální větrací jednotky a soustavy jednotlivých boxů. Centrální jednotka je obvykle umístěna na střeše, nebo v suterénu objektu. Centrálním VZT rozvodem je dodáváno a odváděno požadované množství vzduchu do a z jednotlivých prostor prostřednictvím centrální jednotky. Centrální jednotka nasává čerstvý vzduch a vyfukuje znehodnocený z a do exteriéru. V centrální jednotce je využito teplo v odpadním vzduchu z jednotlivých prostor pro ohřátí čerstvého vzduchu, který je do místností přiváděn.

 

Výkon centrální jednotky je zvyšován, nebo snižován dle požadavku na větrání z jednotlivých boxů. Výkon větrání v jednotlivých prostorech je nastavován buď automaticky, nebo prostřednictvím ovladače (boxu). Výkon větrání je nastavován zcela autonomně dle požadavků uživatele/ů objektu, tedy zcela nezávisle na ostatních prostorech.

 

Systém decentrálního větrání

Systém zajišťuje rovnotlaké, řízené větrání s rekuperací tepla prostřednictvím samostatných větracích jednotek v jednotlivých místnostech a společného přívodního a odvodního potrubí ve stoupačkách k jednotlivým místnostem. Samostatné jednotky v místnostech nasávají čerstvý vzduch a vyfukují znehodnocený z a do exteriéru prostřednictvím společných rozvodů. Pro větrání je možno použít malé větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX EC4. Větrací průtok vzduchu je nastavován přímo na jednotce v každé místnosti prostřednictvím ovladače CP 18 RD (CP 19 RD), nebo web připojením. Obojí je možno využívat současně. Další možností je ovládání pomocí vypínačů – zapnout / vyšší výkon (externí signály) nebo zcela automaticky prostřednictvím signálu 0 - 10V (např. čidlo CO2).

Výkon větrání je nastavován zcela autonomně dle požadavků uživatele/ů objektu, tedy zcela nezávisle na ostatních prostorech.

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů