Úsporná opatření - technologická část

Zdroj tepla zásadním způsobem ovlivňuje náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Navrhneme a provedeme instalaci nebo rekonstrukci nejvhodnějšího zdroje tepla. Mezi nejefektivnější řešení patří vlastní kotelny, předávací stanice a tepelná čerpadla.

 

Tepelná Čerpadla

Tepelné čerpadlo využívá teplo obsažené v okolním vzduchu (vzduch/voda), v zemi (země/voda) nebo vodě (voda/voda). Za pomoci elektrické energie tepelné čerpadlo přemění toto teplo na teplo využitelné pro vytápění či přípravu teplé vody.

Mnohá tepelná čerpadla jsou připravena i pro provoz do -20 °C, ale největší účinnosti dosahují při venkovních teplotách nad bodem mrazu. Proto je nejvýhodnější je používat v kombinaci s jiným špičkovým zdrojem tepla, kterým může být elektrický ohřívač, elektrokotel, plynový kotel nebo systémy centrálního zásobování teplem (CZT). Mluvíme pak o tzv. bivalenci a bodem bivalence se rozumí teplota, při které se začíná pro výrobu tepla používat další zdroj.

 

Kalkulace úspor

Tabulka ukazuje příklady úspor dosažených instalací tepelného čerpadla na objektech napojených na systém CZT. Příklady počítají s bytovými domy se 48 a 96 bytovými jednotkami, kdy tepelné čerpadlo pokrývá výrobu teplé vody v letních měsících a částečně vytápí objekt v přechodných obdobích.

 

 

Tepelná čerpadla je výhodné dimenzovat tak, aby pokryla výrobu teplé vody v letních měsících. Především z tohoto důvodu se vybírají čerpadla, která i při venkovní teplotě +2 °C umožňují vyrábět výstupní vodu o teplotě 56 °C, což postačuje k výrobě teplé vody. Teplo vyrobené tepelným čerpadlem je přes výměníky předáváno do teplé a topné vody. Teplotní stabilita je zajištěna kvalitním systémem měření a regulace a správně nadimenzovanou akumulací. Tepelná čerpadla splňují požadavek na úspornost, ekologii a efektivitu řešení.

 

Předávací stanice

Předávací stanice nemusí být vždy instalována a provozována dodavatelem tepla a tudíž být v jeho majetku. V mnoha případech se vyplatí investovat do vlastní předávací stanice, provozovat ji odbornou nezávislou firmou a dodavateli tepla platit pouze za dodané teplo. Investice se často velmi rychle vrátí nižší cenou tepla a způsobem jejího provozování.

 

Kotelny

Po zateplení objektu je možné výrazně snížit teplotu topné vody. Pak se výrazně projeví výhody kondenzačních kotlů, které se vyznačují vysokou účinnosti a kvalitní regulací. Investice do kotelny, osazené moderními kotlovými kaskádami s kvalitním autonomním a nadřazeným řídicím systémem včetně bezpečnostních prvků, zajistí výrobu velmi levného tepla.

 

Regulace

Regulační uzel

je nejlevnější způsob jak odmítnout teplo, které nepotřebuji.Velká část bytových domů je stále vytápěna ze systémů centrálního zásobování teplem (dále jen CZT). Tyto systémy musí zajistit dostatek tepla pro všechny odběratele. Problém nastává především u zateplených panelových domů, kde se podstatně snížily tepelné ztráty, ale topná voda má teplotu jako před zateplením. Řešením je instalace regulačního uzlu vytápění na patě objektu. Tento uzel zajistí ekvitermní  regulaci a možnost její optimalizace na potřebu objektu tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti provozu. Platí tedy, že se jedná o jedno z nejvýhodnějších opatření v systémech centrálního zásobování teplem (CZT). Návratnost investice se pohybuje okolo 2−3 let díky nízké pořizovací ceně a úspoře cca 10 až 15 % tepla pro vytápění za rok.

 

Řízení tepelných čerpadel, předávacích stanic a kotelen

I sebelepší a nejmodernější technologie nemůže správně fungovat bez kvalitního řízení - regulace. Použití „promyšlených“ algoritmů regulace je dnes samozřejmostí. Kdo chce mít náklady opravdu pod kontrolou, může využít nabídky sledování přes mobilní telefon či internet.

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů