Financování a dotace

Máme dlouhodobé zkušenosti s vyřizováním investičních úvěrů u všech klíčových českých bankovních ústavů.

  • komplexní poradenské služby v oblasti financování projektů
  • provedení finanční analýzy a dle investičních požadavků klienta nastavení finančního plánu
  • zajištění a vyřízení nejvýhodnějšího úvěrového produktu, dle specifikace potřeb klienta (napříč bankovním spektrem)
  • provedení kompletace úvěrové složky

 

PODPORA - DOTACE

 

1) Integrovaný regionální operační program

Program Ministerstva pro místní rozvoj zaměřený na úspory energie, a to formou přímé dotace. Konkrétně ve specifickém cíli 2.5. „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“. Žádosti o dotace včetně podmínek budou přijímány na základě časově omezených výzev. Podpora nebude poskytována na území hl. města Prahy. Aktuálně na http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

 

 

2) Program Panel 2013+

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. Více na http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/

 

 

3) Program Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie, a to formou přímé dotace. Žádosti o dotace včetně podmínek budou přijímány na základě časově omezených výzev. Cílové území: hl. město Praha. Více na http://www.novazelenausporam.cz/

 

 

 

 

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů