Energetická liga

Využití informací z rozúčtování pro srovnání objektů = Energetická liga

 

Přestože většina výborů SVJ a BD se snaží svou práci vykonávat svědomitě a velmi zodpovědně, nikdy nemohou objektivně nabýt úrovně profesionálů, a sice z jednoho a prostého důvodu − nemají srovnání mezi objekty. A právě tento důležitý prvek přináší webový portál ENERGETICKÁ LIGA. Dnes tento portál využívají nejen SVJ, BD ale i správci, aby měli mj. porovnání s konkurencí.

 

Zásadními přínosy pro uživatele bytů je vyhodnocení domu dle měrné spotřeby tepla a porovnání dosažených hodnot s podobnými objekty, popř. s objekty ve Vašem okolí. Lze využít Vaše rozúčtování společně s Energetickou ligou, které bude sloužit jako Vaše roční energetická výroční zpráva. Přihlášení objektu do ENERGETICKÉ LIGY je bezplatné.

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů