Výběr z referencí - projekty pro firmy

 

Název stavby / datum realizace

 • Modernizace technologie lakovny a sušárny

Stávající stav

 • Lakovna je vybavena zastaralým technologickým zařízením s vysokou energetickou náročností. Nanášení nátěrových hmot i sušení natřených dílů probíhá v celém prostoru lakovny, nikoliv v uzavřených kabinách. Z toho důvodu je nutno vytápět a větrat poměrně velké prostory. Nároky na množství větracího vzduchu a tepla jsou velmi vysoké.
Stávající provozní náklady
 • Celková spotřeba energie firmy:  3 017 GJ/rok = 1 775,5 tis. Kč
 • Spotřeba energie v lakovně:           980 GJ/rok = 606,8 tis. Kč

Rozsah provedených úsporných opatření

 • změna způsobu zásobení teplem (instalace vlastního malého zdroje tepla)
 • nové vzduchotechnické zařízení (se zpětným získáváním tepla)
 • modernizace lakovacího procesu (lakování v uzavřené kabině)
 • modernizace sušicího procesu (sušení v uzavřené kabině)

Ekonomický přínos projektu

 • investiční náklady:                  3 298,7 tis. Kč

 • úspora provozních nákladů:        424,6 tis. Kč  

 • úspora energie:                              778,2 GJ

 • prostá návratnost:                               7,8 let

 • výše dotace 40%:                 1 319,48 tis. Kč

 • prostá návratnost vlastních prostředků (po režii): 5,05 let

 

 

 


 

 

Název stavby / datum realizace

 • Komplexní opatření v průmyslovém areálu

Stávající stav

 • Větší průmyslový areál, centrální kotelna, rozvod středotlaké páry
 • Nezateplené budovy a haly, administrativní a sociální přístavky
 • Kombinace teplovodního a parního vytápění
 • Technologie (buchar, odmašťovací linky, namáčecí lázně, ohřívací stoličky v kuchyni)
 • Zastaralé osvětlení, velké úniky páry i vody
 • Přes velkou spotřebu nízká vnitřní teplota v halách a nízká intenzita osvětlení
 • Díky „nízké“ spotřebě i nízká účinnost výroby tepla a velké ztráty v
  dlouhých parních rozvodech (kondenzace)
Stávající provozní náklady
 • Celková spotřeba energie firmy: 65 855,3 GJ/rok = 24 722,9 tis. Kč
 • Spotřeba tepla:              46 776 GJ
 • Spotřeba elektřiny: 2 861 136 kWh

Rozsah provedených úsporných opatření

 • komplexní zateplení halových i administrativních objektů, výměna výplní otvorů (vč. světlíků) - mimo podlah
 • zrušení parní centrální kotelny, dlouhých parních rozvodů, úplné zrušení páry
 • zřízení plynových sálavých zářičů v halových objektech
 • zřízení malých zdrojů tepla (do 100 kW, do 500 kW, výjimečně větší)
 • rekonstrukce osvětlovacích soustav
 • instalace vodoměrů s el. impulsem pro dálkový přenos
 • důsledná regulace zdrojů, monitoring (vč. sledování osvětlení , sledování vnitřní teploty v objektech a sledování zásobení vodou)
 • zřízení solárního systému pro centrální ohřev vody pro zaměstnance

Ekonomický přínos projektu

 • investiční náklady:                   160 342,7 tis. Kč

 • úspora provozních nákladů:        12 379,8 tis. Kč 

 • úspora energie:                              24 405,3 GJ

 • prostá návratnost:                                    13 let

 • výše dotace 40%:                    64 137,08 tis. Kč

 • prostá návratnost vlastních prostředků (po režii): 8 let

 


 

 

Název stavby / datum realizace

 • Využití odpadního tepla v pekařské peci

Stávající stav

 • Technologické zařízení pekařské pece pro výrobu běžného pečiva
 • Pekařská pec je umístěna v samostatně vyčleněné části výrobní
  budovy
 • Logisticky navazuje na přípravnu těsta, kynárnu a na expedici hotových výrobků (na výstupu z pece)
 • Pekařská pec je typizovaným výrobkem s vestavěným vyvíječem
  páry
 • Zařízení pro využití odpadního tepla není instalováno
Stávající provozní náklady
 • Celková spotřeba energie firmy: 5 371,7 GJ/rok = 2 072,7 tis. Kč
 • Spotřeba energie v pekařské peci: 2 507GJ/rok = 1 186,4 tis. Kč

Rozsah provedených úsporných opatření

 • instalace spalinového výměníku (pro využití odpadního tepla)
 • instalace akumulátoru tepla pro možnost vykrytí špiček v režimu dodávky a odběru tepla
 • vybavení celého systému řádným regulačním zařízením
 • napojení na ohřev teplé vody a vytápění

Ekonomický přínos projektu

 • investiční náklady:                    1 060 tis. Kč

 • úspora provozních nákladů:       178,2 tis. Kč 

 • úspora energie:                                450 GJ

 • prostá návratnost:                              5,9 let

 • výše dotace 40%:                        424 tis. Kč

 • prostá návratnost vlastních prostředků (po režii): 3,9 let

 


 

 

Název stavby / datum realizace

 • Rekonstrukce větracího systému

Stávající stav

 • Větrací systém technologického větrání výrobní haly laminovny v areálu průmyslového výrobního podniku
 • Zařízení pro technologické větrání výrobní haly laminovny je umístěno v samostatné výrobní hale
 • Nainstalována tři samostatná zařízení, která zajišťují nutné technologické větrání haly laminovny
 • Nutný trvalý provoz
 • Zařízení je značně energeticky náročné, protože zde není instalováno zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu
Stávající provozní náklady
 • Celková spotřeba energie firmy: 5 934 GJ/rok = 2 965,4 tis. Kč
 • Spotřeba energie v řešené hale: 1 030 GJ/rok = 535,4 tis. Kč

Rozsah provedených úsporných opatření

 • sjednocení tří zařízení do jednoho systému
 • komplexní rekonstrukce strojovny větracího vzduchu, instalace zařízení pro zpětné získávání tepla z odváděného větracího vzduchu vč. komplexního systému MaR

Ekonomický přínos projektu

 • investiční náklady:                    3 155,0 tis. Kč

 • úspora provozních nákladů:          399,1 tis. Kč

 • úspora energie:                                689,6 GJ

 • prostá návratnost:                                 7,9 let

 • výše dotace 40%:                        1 262 tis. Kč

 • prostá návratnost vlastních prostředků (po režii): 5,1 let

 


 

 

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů