Organizace výběrového řízení

Postup a organizace výběrového řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů nebo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy tento zákon upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

 

a) zjednodušené podlimitní řízení,
b) otevřené řízení,
c) užší řízení,
d) jednací řízení s uveřejněním,
e) jednací řízení bez uveřejnění,
f)  řízení se soutěžním dialogem,
g) řízení o inovačním partnerství,

h) koncesní řízení, nebo

i)  řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

 

nebo dle metodiky poskytovatele dotace - konkrétního operačního programu z Evropských strukturálních a investičních fondů a národních zdrojů ČR.

 

 

Ukázka vypracování zadávacích podmínek výběrového řízení

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů