EPC - energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou je investice do modernizace objektu, která se zaplatí z garantovaných úspor provozních nákladů.

 

EPC (Energy Performance Contracting) zahrnuje chronologicky:

 • návrh a přípravu energeticky úsporných opatření investičního i organizačního charakteru
 • návrh a zajištění financování celého projektu
 • dodávku navržených úsporných opatření
 • předání díla (úsporných opatření)
 • zaškolení obsluhy
 • energetický management a vyhodnocování úspor
 • energeticky úsporná opatření po uvedení do provozu a jejich předání začnou přinášet úsporu provozních (energetických) nákladů
 • tato úspora slouží ke splácení nákladů projektu
 • dodavatel garantuje zákazníkovi smluvně sjednanou výši úspory
 • při nedosažení garantované úspory, dodavatel kompenzuje vzniklý rozdíl zákazníkovi
 • EPC není prodejem na splátky nebo pouze financování (dodavatelským úvěrem) dodávky technologií

 

Příklad úspěšného projektu EPC - Jihlavská nemocnice

 

Člen našeho odborného sdružení společnost ENESA a.s. získala za tento projekt ocenění „Nejlepší evropský projekt energetických služeb 2014“. Každý rok se díky modernizace energetického hospodářství metodou EPC podaří uspořit více než 13 milionů korun. Po odečtení nákladů na modernizaci tak může Jihlavská nemocnice využít více než 4 miliony korun každý rok, celkem přes 40 milionů za 10 let k dalšímu zlepšení kvality poskytované zdravotní péče.

 

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů