Archív novinek

PROGRAM EFEKT | 10.05.2017

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů

Byla vyhlášena nová výzva na energetické úspory s výhodnějšími podmínkami pro žadatele | 21.07.2016

Energetické úspory v bytových domech II

IROP - Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech | 11.12.2015

Příjem žádostí o podporu bude zahájen od 18. prosince 2015 do a ukončen 30. listopadu 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozděj

Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program | 15.05.2015

13.05.2015: Evropská unie zainvestuje do nově schváleného operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 2

MPO začíná přijímat žádosti do OP PIK | 01.06.2015

MPO jako vůbec první ministerstvo vyhlašuje výzvy ke svému operačnímu programu a začíná přijímat žádosti do OP PIK

MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP 2014–2020 | 20.06.2015

MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašuje v dubnu avizované první výzvy k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Ži

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje | 28.07.2015

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje III. výzvu IV. prodloužení programu Rozvoj OPPI | 17.08.2015

Informace o vyhlášení III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OPPI

Podpory v oblasti bydlení v roce 2016 | 10.11.2015

Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2016.

19. výzva OPŽP - Prioritní osa 5: Energetické úspory. Dne 1.12. 2015 byl zahájen příjem žádostí. | 01.12.2015

Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie