Dotační programy 2014 – 2020

Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;

 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;

 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;

 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;

 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;

 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;

 7. Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;

 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;

 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;

 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

 11. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;

 12. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 13. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 14. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 15. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 16. Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 17. Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);

 18. Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 19. ESPON 2020 je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků;

 20. Operační program INTERACT III je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, Švýcarska). Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce;

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů